Regulamin

 

REGULAMIN – ZAPOZNAJ SIĘ Z NAJNOWSZYM KOMUNIKATEM -> TUTAJ

KUDOWSKI FESTIWAL BIEGOWY – SZTAFETA GÓRSKA 2021

§ 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 2. Zawody Bieg wydarzenie o nazwie „Kudowski Festiwal Biegów Górskich – Sztafeta Górska”, na którym będą rozgrywane następujące biegi:
 1. Sztafeta 3 x 25 km – trasa podzielona na 3 różne etapy, Zespoły 3-osobowe.
 2. Solo – dystans około 75km, start indywidualny.
 3. O-Błędny Maraton – dystans około 42km
 4. Półmaraton Błędnych Skał – dystans około 21 km
 5. Kudowska Dziesiątka – dystans 10 km
 6. Junior Trail
 7. Kids Trial
 1. 10-11 kwietnia 2021  8-9 maja 2021
 2. Organizatorzy:

Fundacja MARATONY GÓRSKIE


 1. Wrzosowa 11

57-350 Kudowa-Zdrój

tel.  +48 513 423 887

e-mail:  biuro@maratonygorskie.pl

www.maratonygorskie.pl

Eksploris Piotr Hercog

 1. Opłata startowa – opłata stanowiąca koszt wzięcia udziału w Zawodach  Biegu. Jej uiszczenie stanowi niezbędny warunek ważności dokonanego Zgłoszenia.
 2. Uczestnik / Zawodnik – osoba pełnoletnia (w dniu Zawodów Biegu musi mieć ukończone 18 lat), która prawidłowo wypełniła formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie Zawodów Biegu pod adresem www.sztafetagorska.pl (formularz zostanie udostępniony 21 października 2019) lub dokonała osobistego zgłoszenia w biurze Zawodów  biegu (podczas rejestracji przed startem – o ile pozostaną miejsca), uiściła Opłatę startową przed startem danej edycji Zawodów Biegu w wysokości zgodnej z Regulaminem i złożyła czytelny podpis na stosownym oświadczeniu przed startem Zawodów Biegu.
 3. Zespół – trzech Zawodników  Uczestników startujących w biegu Sztafeta pod wspólną nazwą podaną podczas rejestracji. Każdemu Zespołowi zostaje nadany indywidualny numer startowy, który otrzymuje każdy z Uczestników.
 4. Start: Park Zdrojowy w Kudowie-Zdroju – Teatr pod Blachą,

Trasa Sztafeta 3×25: start 10 kwietnia 2021 r. (sobota)   8 maja 2021 (sobota) o godz. 6:00  – 7:00

Trasa Solo 75,4 km: start 10 kwietnia 2021 r. (sobota)  8 maja 2021 (sobota) o godz. 6:00  – 7:00

Trasa O-Błędny Maraton 42km: start 11 kwietnia 2021 r. (niedziela)  9 maja 2021 (niedziela) o godz. 6:00 – 6:30

Trasa Półmaraton Błędnych Skał: start 11 kwietnia 2021 r. (niedziela) 9 maja 2021 (niedziela) o godz. 6:30 – 7:15

Trasa Kudowska Dziesiątka: start 11 kwietnia 2021 r. (niedziela)   9 maja 2021  (niedziela) o godz.9:00 – 10:00

Trasa Junior Trail:  start 10 kwietnia 2021 r. (sobota) o godz. 9:00, 10:00, 11:00 (pod warunkiem min. 15 osób zapisanych na każdą z tras)

Trasa Kids Trail :  start 11 kwietnia 2021 r. (niedziela) o godz. 14:00, 14:10, 14:20 (pod warunkiem min. 15 osób zapisanych na każdą z tras)

 1. Meta: Park Zdrojowy w Kudowie-Zdroju – Teatr pod Blachą.
 2. Baza/Biuro Zawodów: Pijalnia Wód Leczniczych w Kudowie Zdroju (ul. Zdrojowa 43A, 57-350 Kudowa Zdrój), czynne w piątek 7.05.2021 r. w godz. 16.00 – 21.30, w sobotę 8.05.2021 r. w godz. 5.00 – 10.00 i 17.00 – 21.15, w niedzielę 9.05.2021 r. w godz. 5.15 – 10.00, 13:00 – 15:15.
 3. Pytania dotyczące Regulaminu oraz Zawodów Biegu należy kierować

e-mailowo na adres  biuro@maratonygorskie.pl

lub telefonicznie  +48 513 423 887 .

 1. Udział w Zawodach Biegu jest dobrowolny i płatny.
 2. Nie zaleca się brania udziału w Zawodach Biegu osobom, którym stan zdrowia nie pozwala na intensywny wysiłek fizyczny, przy czym to Uczestnik jest odpowiedzialny za ocenę swoich możliwości fizycznych i stanu zdrowia.
 3. Zasady Covid-19 – w związku z panującą w ostatnim roku pandemią koronawirusa Organizator przygotował alternatywne zmiany w zasadach rozgrywania zawodów. Są to rozwiązania planowane, które zostaną wdrożone w momencie, kiedy normalny przebieg zawodów będzie niemożliwy do zrealizowania. Organizator poinformuje o ostatecznym wyborze wersji zawodów minimalnie 4 tyg. przed zawodami.   INFORMACJE DOTYCZĄCE ALTERNATYWNYCH ZMIAN ZAZNACZONE ZOSTAŁY KURSYWĄ.

§ 2.  TRASA

 1. Trasa prowadzi szlakami turystycznymi polskich i czeskich Gór Stołowych. Jest wymagająca technicznie, z dużymi przewyższeniami i przeszkodami terenowymi w postaci skał i stromych zakrętów. Może występować śnieg i zalodzenie.
 2.  Trasa oznakowana będzie taśmami Organizatora oraz kredą zmywalną, w miejscach skrętów będą zawieszone strzałki kierunkowe. W niektórych punktach będą stać sędziowie.
 3.  Na trasie przewidziane są punkty odżywcze (bufety). Będą w nich dostępne: woda, napój izotoniczny, drobne przekąski.
 4. Uczestnik, który dobiegnie do punktu kontrolnego po limicie czasowym nie zostanie sklasyfikowany w biegu. Taki Uczestnik powinien przerwać bieg, zdjąć numer startowy i podporządkować się poleceniom obsługi.

§ 3. BIEGI

I. Bieg Sztafeta 3×25+

Start: 10.04.2021r.  8 maja 2021 (sobota) o godz. 6:00  – 7:00

1) Etap 1 (E1) – dystans 29 km (Kudowa-Zdrój – Hvezda), przewyższenia +1460m/-1150m

Limit czasu ukończenia etapu wynosi 5:30 godzin od startu.

Na trasie przewidziano 2 punkty odżywcze.

2) Etap 2 (E2) – dystans 21 km (Hvezda – Karłów), przewyższenia +1000m/-945m

Limit czasu ukończenia etapu wynosi 9:45 godzin od startu pierwszego Zawodnika z Zespołu.

Na trasie przewidziano 1 punkt odżywczy.

3) Etap 3 (E3) – dystans 25 km (Karłów – Kudowa-Zdrój), przewyższenia +540m/-903m

Limit czasu ukończenia etapu wynosi 14 godzin od startu pierwszego Zawodnika z Zespołu.

Na trasie przewidziano 1 punkt odżywczy.

Dopiero po przebyciu Etapu 1 przez pierwszego Zawodnika, drugi zawodnik z Zespołu może ruszyć na Etap 2 itd. W klasyfikacji generalnej liczy się czas dotarcia do mety w Kudowie-Zdroju trzeciego Zawodnika z Zespołu.

Etap 1 – dystans: 25 km (Kudowa-Zdrój – Karłów ) Przewyższenia: +1460m/-1150m
Na trasie przewidziano 1 punkt odżywczy.
Limit czasu przebycia tego etapu jest do godz. 12:00 ( 5 godz. od startu ostatniego zawodnika pierwszej sztafety );

Etap 2 – dystans: 26 km (Karłów – Karłów) Przewyższenia: +1000m/-945m
Na trasie przewidziano 1 punkt odżywczy.
Limit czasu przebycia tego etapu jest do godz. 16:45 ( 10 godz. 45 min. od startu ostatniego zawodnika pierwszej sztafety );

Etap 3 – dystans: 24 km (Karłów – Kudowa-Zdrój)
Przewyższenia: +540m/-903m
Na trasie przewidziano 1 punkt odżywczy.
Limit czasu przebycia tego etapu jest do godz. 21:00 ( 15 godz.  od startu ostatniego zawodnika pierwszej sztafety );

Dopiero po przebyciu Etapu 1 przez pierwszego Zawodnika, drugi zawodnik z Zespołu może ruszyć na Etap 2 itd. W klasyfikacji generalnej liczy się czas dotarcia do mety w Kudowie-Zdroju trzeciego Zawodnika z Zespołu.

 1. Punkty kontrolne, bufety, strefy zmian

Na trasie znajdować się będą 2 strefy zmian oraz 4 punkty kontrolne, połączone z punktami odżywczymi (bufetami), na których obowiązują limity czasu uprawniające do kontynuowania biegu:

Etap 1

Bufet A – ok. 10 km – Błędne Skały – 2 godz. 15 min. (do godz. 8:45)

Bufet B – ok. 16,6 km – Nad U Zabiteho – 3 godz.15min. (do godz. 09:45)

Strefa zmian 1 (Z1) – ok. 29,2 km – Hvezda – 5 godz.30min  (do godz. 12:00)

Etap 2

Bufet B – ok. 41,6 km – Nad U Zabiteho – 8 godz.  (do godz. 14:30)

Strefa zmian 2 (Z2) – ok. 50,3 km – Karłów, Ośrodek PNGS – 9 godz.45min (do godz. 16:15)

Etap 3

Bufet A – ok. 66,2 km – Błędne Skały – 12 godz.30min (do godz. 19:00)

Meta – Kudowa-Zdrój – 14 godz. (do godz. 20:30)

Start kolejnego Zawodnika z Zespołu (drugiego i trzeciego) może nastąpić dopiero po przybiegnięciu i dotknięciu poprzedniego Zawodnika. Zmiana następuje w wyznaczonej strefie zmian przy mecie każdego z etapów.

Na mecie każdego z etapów dla Zawodników będą dostępne napoje i drobne przekąski.

1) ok. 15 km – bufet A – Schronisko Pasterka – 3 – 4 godz. (do godz. 10:00)
2) ok. 25 km – bufet Z1 (strefa zmian dla Sztafety 3x 20+) – Karłów Ośrodek PNGS – 5 – 6 godz. (do godz. 12:00
3) ok. 40 km – bufet B – Batorówek wiata – 8-9 godz. (do godz. 15:00)
4) ok. 51 km – bufet Z2 – Karłów (strefa zmian dla Sztafety 3x 20+) – Ośrodek PNGS – 9 godz. 45min – 10 godz. 45 min (do godz. 16:45)
5) ok. 66 km – bufet C – Błędne Skały – 12 godz. 30min – 13 godz. 30 min (do godz. 19:30)
Meta – Kudowa-Zdrój – 14-15 godzin (do godz. 21:00)

Start kolejnego Zawodnika z Zespołu (drugiego i trzeciego) może nastąpić dopiero po przybiegnięciu i dotknięciu poprzedniego Zawodnika. Zmiana następuje w wyznaczonej strefie zmian przy mecie każdego z etapów.

Na mecie każdego z etapów dla Zawodników będą dostępne napoje i drobne przekąski.

3. Transport
Na strefę zmian  Z1– Hvezda Karłów i strefę zmian  Z2- Karłów oraz z powrotem do bazy zawodów  uczestnicy mogą dojechać samodzielnie lub transportem Organizatora, który można zamówić podczas rejestracji na bieg – opcja dodatkowo płatna.

II. Bieg Solo

Start: 10.04.2021r., 8 maja 2021 (sobota) o godz. 6:00  – 7:00

1. Dystans – ok. 75,4 km
2. Limit czasu ukończenia biegu – 14 godz – 15 godz.
3. Przewyższenia: +3000/-3000 m.
4. Punkty kontrolne, bufety i limity*

Na trasie znajdować się będzie 6 punktów kontrolnych, połączonych z punktami odżywczymi (bufetami), na których obowiązuje limit czasu uprawniający do kontynuowania biegu:

1) ok. 10 km – bufet A – Błędne Skały – 2 godz. 15 min. (do godz. 8:45)

2) ok. 16,6 km – bufet B – Nad U Zabiteho – 3 godz. 15min (do godz. 09:45)

3) ok. 29,2 km – bufet Z1 (strefa zmian dla Sztafety 3x 20+) – Hvezda – 5 godz.30min (do godz. 12:00)

4) ok. 41,6 km – bufet B – Nad U Zabiteho – 8 godz.  (do godz. 14:30)

5) ok. 50,3 km – bufet Z2 – Karłów (strefa zmian dla Sztafety 3x 20+) – Ośrodek PNGS – 9 godz.45min (do godz. 16:15)

6) ok. 66,2 km – bufet A – Błędne Skały 12 godz.30min (do godz. 19:00)

Meta – Kudowa-Zdrój – 14 godzin (do godz. 20:30)

1) ok. 15 km – bufet A – Schronisko Pasterka – 3 – 4 godz. (do godz. 10:00)
2) ok. 25 km – bufet Z1 (strefa zmian dla Sztafety 3x 20+) – Karłów Ośrodek PNGS – 5 – 6 godz. (do godz. 12:00
3) ok. 40 km – bufet B – Batorówek wiata – 8-9 godz. (do godz. 15:00)
4) ok. 51 km – bufet Z2 – Karłów (strefa zmian dla Sztafety 3x 20+) – Ośrodek PNGS – 9 godz. 45min – 10 godz. 45 min (do godz. 16:45)
5) ok. 66 km – bufet C – Błędne Skały – 12 godz. 30min – 13 godz. 30 min (do godz. 19:30)
Meta – Kudowa-Zdrój – 14-15 godzin (do godz. 21:00)

*Limit czasu jest wymagający – średnia minimalna dająca możliwość zmieszczenia się w limicie to 5,64 km/h.

III. O-Błędny Maraton 

Start: 11.04.2021 r.  9 maja 2021 (niedziela) o godz. 6:00 – 6:30

 1. Dystans – ok. 42 km
 2. Limit czasu ukończenia biegu – 8:00- 8:30  godz. ( max. do godz. 14:30 )
 3. Przewyższenia: +/- 2000 m
 4. Punkty kontrolne, bufety i limity

Na trasie znajdować się będą 3 punkty kontrolnych, połączony z punktem odżywczym(bufetem), na których obowiązuje limit czasu uprawniający do kontynuowania biegu:

 1. ok. 10 km – Bufet A – Błędne Skały – 2 godz. 30 min – 3 godz ( do godz. 9:00)
 2. ok. 26 km – Bufet B – Zielona Droga – szosa – 5 godz.30 min. – 6 godz  ( do godz. 12:00)
 3. ok. 37 km – Bufet C – Jakubowice – 7 godz. 15 min – 7 godz 45 min  (do godz. 13:15)
 4. Meta  – 42 km Kudowa – Zdrój – 8 godz – 8 godz 30 min ( do godz. 14:30 )

IV. Półmaraton Błędnych Skał 

Start: 11.04.2021 r. 9 maja 2021 (niedziela) o godz. 6:30 – 7:15

 1. Dystans – ok. 21 km
 2. Limit czasu ukończenia biegu – 5 – 6  godz. ( max. do godz. 12:30 )
 3. Przewyższenia: +/- 1000 m
 4. Punkty kontrolne, bufety i limity

Na trasie znajdować się będą 2 punkty kontrolnych, połączony z punktem odżywczym(bufetem), na których obowiązuje limit czasu uprawniający do kontynuowania biegu:

 1. ok. 10 km – Bufet A – Błędne Skały – 2 godz. 30 min.   ( do godz. 10:00)
 2. ok. 16 km – Bufet C – Jakubowice – 4-5 godz. ( do godz. 11:30)

V. Kudowska Dziesiątka

Start: 11.04.2021 r. 9 maja 2021 (niedziela) o godz. 9:00 – 10:00

 1. Dystans – ok. 10 km.
 2. Limit czasu ukończenia biegu – 3 godz. – 4 godz.
 3. Przewyższenia: +/- 400 m
 4. Punkty kontrolne, bufety i limity

Na trasie znajdować się będzie 1 punkt kontrolny, połączony z punktem odżywczym (bufetem), na których obowiązuje limit czasu uprawniający do kontynuowania biegu:

 1. ok. 5,3 km – Bufet C – Jakubowice –  2-3 godz. ( do godz. 12:00)

VI. Junior Trail 

Zawody Junior Trail rozegrane zostaną w trzech kategoriach wiekowych oraz trzech dystansach.

Start: 10.04.2021 r. (sobota) godz.  9:00, 10:00, 11:00

Bieg rozegrany zostanie w trzech kategoriach wiekowych:

Junior Trail I – dystans – 1 x 3 km Przewyższenia: 1 x 140 m+/-

Junior Trail II – dystans – 2 x 3 km Przewyższenia: 2 x 140 m= +/- 280 m

Junior Trail III – dystans -3 x 3 km Przewyższenia: 3 x 140 m= +/-420 m

Regulamin i informacje o zawodach Junior Trail znajdują się w zakładce JUNIOR TRAIL – REGULAMIN

VII. Kids Trail 

Zawody Kids Trail rozegrane zostaną w trzech kategoriach wiekowych oraz trzech dystansach.

Start: 11.04.2021 r. (niedziela): 14:00, 14:10, 14:20

Bieg rozegrany zostanie w trzech kategoriach wiekowych:

Kids Trail I –  (1-4 lat ) – dystans – 100 m 

Kids Trail II – ( 5 – 8 lat ) – dystans – 200 m 

Kids Trail III – (9 – 11 lat ) – dystans – 400 m

Regulamin i informacje o zawodach Kids Trail znajdują się w zakładce KIDS TRAIL – REGULAMIN

§ 4. UCZESTNICTWO 

 1. Formularz zgłoszeniowy zostanie udostępniony  27.10.2020 o godzinie 9:00
 2. Aby dokonać Zgłoszenia Uczestnik musi zaakceptować Regulamin oraz zaznaczyć wymagane zgody.
 3. Limit startujących:
 • dla biegu 3 x 25 km : 250 Zespołów
 • dla biegu SOLO : 250 Uczestników
 • dla biegu O-błędny Maraton : 250 Uczestników
 • dla biegu Półmaraton Błędnych Skał : 250 Uczestników
 • dla biegu Kudowska 10 : 500 Uczestników.
 • dla biegu Junior Trail ( po 75 osób na każdą kategorię )
 • dla biegu Kids Trail ( po 50 osób na każdą kategorię )

W każdym biegu  20 miejsc do dyspozycji organizatora (zaproszeni goście) – dotyczy osób które zgłosiły się oraz opłaciły wpisowe. Po osiągnięciu limitu miejsc, formularz zgłoszeniowy zostanie wstrzymany.

Jeżeli jeden z biegów ( 3 x 25 + km lub SOLO oraz PBS 21 km lub O-bM 42 km )  nie osiągnie limitu 250 startujących Organizator może zwiększyć limit na drugim biegu. Liczone jest wyłącznie ważne Zgłoszenie potwierdzone Opłatą startową uiszczoną na konto wskazane w Regulaminie. 

Jeśli na poszczególnych kategoriach wiekowych tras Junior Trail nie będzie min. 15 zawodników na 10 dni przed zawodami organizator zastrzega sobie możliwość odwołania biegów.

4. Za ZGŁOSZENIE uważane jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie Zawodów Biegu i wpłacenie opłaty startowej.

5.  Uczestnikiem może być osoba, która spełni następujące warunki:

a) Wypełnij kartę zgłoszeniową znajdującą się na stronie zawodów lub też dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów (podczas rejestracji przed startem – o ile pozostaną miejsca !). Uwaga!! Zgłoszenie jest ważne wyłącznie wraz z wpłatą wpisowego!

b) Dokona opłaty startowej przed startem danej edycji Zawodów Biegu w wysokości zgodnej z regulaminem. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu podczas rejestracji w Biurze Zawodów

c) Jest osobą pełnoletnią ( w dniu zawodów musi mieć ukończone 18 lat /nie dotyczy biegów Junior Trail i Kids Trail

d) Złoży czytelny podpis na Oświadczeniu przed startem .

e) Każdy uczestnik po przybyciu na Zawody Bieg winien zgłosić się do Biura Zawodów i dokonać potwierdzenia startu (osobiście z dowodem tożsamości).

6.  Na podstawie wydrukowanej i wypełnionej przez uczestnika Karty Biegacza (  dostępnej w profilu Zawodnika w systemie B4sport), zawodnik otrzyma pakiet startowy, numer startowy oraz chip. Nie będzie możliwości wydrukowania karty biegacza na miejscu w biurze zawodów.  

7. Uczestnicy biegu Junior Trail i Kids Trail zgłaszają się wraz z opiekunem prawnym. Zarówno uczestnik jak i opiekun prawny muszą posiadać przy sobie dokument tożsamości.

8. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w Zawodach, w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz w zgodzie z niniejszym Regulaminem.

 

§ 5. OPŁATY STARTOWE, ZWROTY, REZYGNACJE

 

Sztafeta 3 x 25 km
Opłata startowa wynosi :
– 375 zł/Zespół (125 zł/os) – wniesiona w terminie 27.10.2020 do 15.11.2020 roku (+ 60 zł/szt. – koszulka techniczna);
– 435 zł/Zespół (145 zł/os) – wniesiona w terminie 16.11.2020 do 28.02.2021 roku (+ 60 zł/szt. – koszulka techniczna);
– 495 zł/Zespół (165 zł/os) – wniesiona po 28.02.2021 roku (bez gwarancji pełnych świadczeń).
Transport na punkty kontrolne ( dla chętnych):
• Przejazd Kudowa – Karłów – 15 zł/ os.
• Przejazd Karłów – Kudowa – 15 zł/ os.
Miejsce w transporcie organizatora na strefy zmian można zamówić i opłacić do 31 marca 2021 roku. Ze względu na niewielki parking w okolicy strefy zmian I – Hvezda zaleca się ze skorzystania z transportu zorganizowanego.
W biegu Sztafeta jeden Uczestnik może znaleźć się w składzie maksymalnie jednego Zespołu.
Pakiety startowe dla uczestników biegu Sztafeta 3×20+ wydawane są pierwszej osobie z Zespołu, która zgłosi się do weryfikacji w Biurze Zawodów. Jednak aby otrzymać numer startowy i chip, każda osoba z Zespołu musi zgłosić się w biurze zawodów osobiście.
2. Bieg Solo 75km
Opłata startowa wynosi :
– 180 zł – wniesiona w terminie 27.10.2020 do 15.11.2020 roku + 60 zł (koszulka techniczna);
– 200 zł – wniesiona w terminie 16.11.2020 do 28.02.2021 roku + 60 zł (koszulka techniczna);
– 220 zł – wniesiona po 28.02.2021 roku (bez gwarancji pełnych świadczeń).
3. O-Błędny Maraton 42km
Opłata startowa wynosi :
– 160 zł – wniesiona w terminie 27.10.2020 do 15.11.2020 roku + 60 zł (koszulka techniczna);
– 180 zł – wniesiona w terminie 16.11.2020 do 28.02.2021 roku + 60 zł (koszulka techniczna);
– 200 zł – wniesiona po 28.02.2021 roku (bez gwarancji pełnych świadczeń).
4. Półmaraton Błędnych Skał 21km 
Opłata startowa wynosi :
– 130 zł – wniesiona w terminie 27.10.2020 do 15.11.2020 roku + 60 zł (koszulka techniczna);
– 145 zł – wniesiona w terminie 16.11.2020 do 28.02.2021 roku + 60 zł (koszulka techniczna);
– 160 zł – wniesiona po 28.02.2021 roku (bez gwarancji pełnych świadczeń).
5. Kudowska Dziesiątka 10km 
Opłata startowa wynosi :
– 65 zł – wniesiona w terminie 27.10.2020 do 30.11.2020 roku + 60 zł (koszulka techniczna);
– 75 zł – wniesiona w terminie 1.12.2020 do 28.02.2021 roku + 60 zł (koszulka techniczna);
– 90 zł – wniesiona po 28.02.2021 roku (bez gwarancji pełnych świadczeń).
6. Biegi Junior Trail
Opłata startowa wynosi :
– 30 zł – wniesiona w terminie 27.10.2020 do 15.11.2020 roku + 60 zł (koszulka techniczna);
– 40 zł – wniesiona w terminie 16.11.2020 do 28.02.2021 roku + 60 zł (koszulka techniczna);
– 50 zł – wniesiona po 28.02.2021 roku (bez gwarancji pełnych świadczeń).
7. Biegi Kids Trail
Opłata startowa wynosi :
– 15 zł – wniesiona w terminie 27.10.2020 do 15.11.2020 roku + 60 zł (koszulka techniczna);
– 20 zł – wniesiona w terminie 16.11.2020 do 28.02.2021 roku + 60 zł (koszulka techniczna);
– 20 zł – wniesiona po 28.02.2021 roku (bez gwarancji pełnych świadczeń).

8. Opłatę startową należy wpłacać poprzez system płatności ONLINE lub na konto*:
Fundacja MARATONY GÓRSKIE
ul. Wrzosowa 11
57-350 Kudowa-Zdrój
Tel. +48 513 423 887
mBank 46 1140 2004 0000 3202 7717 9362
IBAN: PL46 1140 2004 0000 3202 7717 9362
SWIFT:BREXPLPWMBK
*W przypadku wpłaty na konto, w tytule wpłaty należy podać kod otrzymany podczas rejestracji.
9. Za datę dokonania Opłaty startowej uważa się datę zaksięgowania pełnej kwoty stanowiącej Opłatę startową, na koncie Organizatora.
10. Opłata jest nieważna, jeżeli Uczestnik nie zostanie zarejestrowany poprzez formularz zgłoszeniowy, jeżeli Opłata została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc. W takiej sytuacji Opłata zostanie zwrócona, na konto z którego została dokonana.
11. Formularz zgłoszeniowy będzie zatrzymany po osiągnięciu limitu osób potwierdzonych prawidłowym zgłoszeniem wraz z potwierdzoną prawidłową wpłatą.
12. Zwrot Opłaty startowej jest możliwy jedynie w szczególnych sytuacjach, w których przyczyną nie wzięcia udziału w Zawodach są okoliczności niezależne od Uczestnika. W zależności od terminu rezygnacji wysokość zwrotu będzie różna. Ze zwracanej Opłaty, potrącane będzie:
– do 10.01.2021 r. – 30% wniesionej Opłaty startowej;
– od 11.01.2021 r. do 5.03.2021 – 50% wniesionej Opłaty startowej;
– po 5.03.2021 r. wniesiona Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

ZAPOZNAJ SIĘ Z KOMUNIKATEM Z DN. 31.03.2021 

Zawodnicy, którzy byli zapisani i opłaceni na pierwotny termin zawodów tj. 10-11 kwietnia 2021 r. zostali atomatycznie przeniesieni na nowy termin imprezy tj. 8-9 maja 2021 r., ale jeśli nie wszystkim odpowiada nowa data zawodów to do 23 kwietnia 2021 roku macie możliwość: 

 • Przeniesienia wpisowego w wysokości 100% na Kudowski Festiwal Biegowy w 2022 roku. Należy zgłosić mailowo na adres biuro@maratonygorskie.pl do dnia 29.04.2021 r. 
 • Otrzymanie Vouchera w wysokości 75 % uiszczonej opłaty startowej;
  oświadczenie o chęci otrzymania vouchera należy zgłosić mailowo do dnia 29.04.2021 r. na adres: biuro@maratonygorskie.pl.  Voucher będzie do wykorzystania na imprezy organizowane przez  Fundacje Maratony Górskie do dnia 31.12.2022 roku; Imprezy FMG: Zimowy Półmaraton Gór Stołowych 2021 (www.maratongorstolowych.pl), Supermaraton Gór Stołowych (www.maratongorstolowych.pl), Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich (www.dfbg.pl
 • Uzyskanie zwrotu wpisowego w wysokości 60 % dokonanej opłaty startowej. Informacje o rezygnacji  należy wysłać na adres biuro@maratonygorskie.pl do dn. 29.04.2021 r.
 • Wszystkie zmiany i pytania (oprócz automatycznego przeniesienia na nowy termin zawodów) kierujcie poprzez e-mail na adres:  biuro@maratonygorskie.pl

13.Zawodników Uczestników, którzy przenieśli swój pakiet startowy z sezonu 2020 na sezon 2021, obowiązuje zwrot wpisowego w wysokości obowiązującej w momencie przepisania zgłoszenia. Chęć rezygnacji z biegu należy zgłosić najpóźniej do 05 marca 2021 r.

14.  Do 28.03.2021 możliwe jest przeniesienie opłaty startowej na innego Zawodnika Uczestnika (biegi Solo, 42 km, 21 km oraz 10 km) lub inny Zespół (bieg Sztafeta 3×25+), przy czym pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 25 zł. Po 28.03.2021 r.  wniesiona opłata startowa nie podlega przeniesieniu na innego Zawodnika Uczestnika lub Zespół.
15. Do 9.04.2021r.  7.05.2021r. dopuszcza się zmianę max. 2 Zawodników z Zespołu (bieg Sztafeta 3 x 25+), przy czym niedopuszczalna jest w takim przypadku zmiana nazwy Zespołu.
16. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły Zawodów Biegu lub też nie wzięły udziału w Zawodach Biegu.
17. Nie ma możliwości odbioru pakietu startowego przez osoby trzecie.
18. Organizator nie przenosi wpisowego na inne zawody oraz nie wysyła pakietów startowych.
19.Skrócenie, zmiana przebiegu trasy lub Zawodów Biegu oraz odwołanie trasy lub Zawodów Biegu w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu wpisowego.

20.Osoby, które wykupiły koszulkę mogą ją odebrać w sklepiku w Biurze Zawodów do dnia 11.04.2021 r 9.05.2021 r. osobiście lub poprzez osobę trzecią (za okazaniem pisemnego upoważnienia). Możliwa jest wysyłka zamówionej koszulki, za dodatkową opłatą w wysokości 25 zł. Prośbę o wysłanie koszulki należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do 09.04.2021 r.  9.05.2021 r. Po tym terminie koszulki nie będą wysyłane.
21.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, w tym w szczególności związanych ze stanem epidemii Covid-22.Organizator w przypadku wprowadzenie zakazu organizowania Imprez o profilu niniejszej Imprezy przełoży termin imprezy na datę przypadającą w terminie do 13 miesięcy od dnia pierwotnej daty Imprezy. Wówczas osoby zarejestrowane i z opłaconymi pakietami zostaną przeniesione na listę startową Imprezy w nowej (zmienionej dacie) albo mogą w terminie 14 dni od dnia otrzymania maila z informacją o zmianie daty Imprezy złożyć oświadczenie o zamianie na voucher o wartości 75 % uiszczonej opłaty startowej do wykorzystania na imprezy organizowane przez Fundację do dnia 31.12.2022 roku lub zgłosić chęć zwrotu wpisowego w wysokości 60 % dokonanej opłaty startowej. Osoby które dokonały zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie (poprzez informację na stronie WWW, na portalu Facebook lub drogą e-mailową).

§ 6. ZASADY RYWALIZACJI, BEZPIECZEŃSTWO, WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE 

 1. Limit czasu ukończenia Zawodów  Biegu wynosi: 
 • dla Sztafety Górskiej : 14 – 15  godzin ( w zależności od indywidualnej godziny startu )
 • dla biegu SOLO : 14 – 15 godzin
 • dla O-Błędnego Maratonu : 8 – 8:30  godzin
 • dla Biegu Półmaraton Błędnych Skał : 5-6 godzin
 • dla biegu Kudowska Dziesiątka : 3 – 4 godziny

Osoby, które w określonym czasie nie dotrą do punktów pośrednich i mety nie będą klasyfikowane i będą zobowiązane do zejścia z trasy powiadamiając o tym Organizatora (patrz zakładka TRASA).

Osoby, które w określonym czasie nie dotrą do punktów pośrednich i mety nie będą klasyfikowane i będą zobowiązane do zejścia z trasy powiadamiając o tym Organizatora (patrz zakładka TRASA).

2.Podstawa klasyfikacji: elektroniczny pomiar czasu liczony na podstawie czasu brutto, wykonywany za pomocą chipa przyczepionego do buta zawodnika. Chipy wydawane będą w biurze zawodów wraz z pakietem startowym. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Niezwłocznie po zakończeniu biegu należy zwrócić chip do biura zawodów. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie lub niezwrócenie chipa może spowodować dyskwalifikację.

ZASADY COVID-19

Start interwałowy podczas którego zawodnicy wybiegać będą ze strefy STARTU indywidualnie w odstępach 10 sekundowych około. 10 sekundowych w godz. 6:00 – 7:00 w dn. 08.05.2021 oraz w godz. 6:00 – 10:00 9.05.2021 r. ( każda z tras ma określony przedział czasu w którym uczestnik powinien wystartować). Uczestnicy powinni dotrzeć na metę do godzin określonych na poszczególnych trasach.

Podstawa klasyfikacji: elektroniczny pomiar czasu liczony na podstawie czasu netto, wykonywany za pomocą chipa przyczepionego do buta zawodnika.

3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. W sytuacjach nadzwyczaj niesprzyjającej pogody lub w razie znacznego pogorszenia się warunków, trasa może zostać skrócona. Jednocześnie, Uczestnicy proszeni są o dokonywanie samodzielnej oceny sytuacji panującej w górach i o odpowiednie reagowanie w razie pogorszenia się pogody.

4. Zewnętrzne wsparcie (rodziny, przyjaciele, trenerzy, itp.) dozwolone jest jedynie w punktach odżywczych.

5. Jedzenie i picie na punktach odżywczych przeznaczone jest wyłącznie dla Zawodników Uczestników, a nie dla osób wspierających.

6. Osoby wspierające nie mogą towarzyszyć w biegu zawodnikowi.   Uczestnikowi.

7. Zewnętrzna pomoc poza punktami, od trenerów, lekarzy i personelu medycznego jest zabroniona.

8. Zabrania się biegu z psami.

9. Na odcinkach tras przebiegających po drogach publicznych obowiązują przepisy Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Na tych odcinkach Zawodnicy Uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i zobligowani do poruszania się zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

10. W przypadkach przewidzianych przez przepisy polskie oraz prawo Republiki Czeskiej Uczestnicy mogą zostać obciążeni kosztami akcji ratowniczej, np. w przypadku niezastosowania się do poleceń ratowników.

11.Każdy z Uczestników zobowiązany jest do posiadania w czasie Zawodów Biegu następującego wyposażenia obowiązkowego:

  • numer startowy + chip
  • dowód osobisty lub paszport (trasa prowadzi blisko granicy z Republiką Czeską)
  • naładowany telefon z włączonym roamingiem, numerem organizatora i aplikacją RATUNEK
  • kubek lub bidon min. 0,5 l*
  • chustę lub czapeczkę
  • folię NRC
  • mapa tras ( może być także wgrana w telefon lub zegarek – pod warunkiem, że będzie on aktywny)
  • zawodnik pozostający na trasie Zawodów po godzinie 20:00 obowiązkowo musi posiadać ze sobą czołówkę.
  • maseczka/chusta wielofunkcyjna zasłaniająca usta i nos 

*Na bufetach nie będzie kubeczków jednorazowych i nie będzie butelek plastikowych.

Wyposażenie zalecane:

 • kurtka przeciwwietrzna
 • żywność min. 300 kcal
 • czołówka*
 • środek do dezynfekcji dłoni

*Obowiązkowa po godzinie 20:00

12. Za brak któregokolwiek z elementów obowiązkowego wyposażenia może zostać nałożona na Uczestnika kara czasowa (10 min za każdą z wymienionych rzeczy), a za brak numeru startowego lub chipa – dyskwalifikacja.

13. Weryfikacja posiadania obowiązkowego wyposażenia może odbywać się wyrywkowo przed, w trakcie lub na mecie Zawodów.

§ 7. DEPOZYTY/PRZEPAKI 

1. Uczestnicy trasy SOLO 75,4 km będą mieli możliwość złożenia depozytu potrzebnego na poszczególnym etapie zawodów . Pozostawione depozyty/przepaki będą do odbioru na:

25 / 51 km trasy SOLO – Punkt Odżywczy w Karłowie

2. Zawodnicy trasy SOLO 75,4 km mogą złożyć depozyt w biurze zawodów Pijalnia Wód Leczniczych ul. Zdrojowa 43A, Kudowa Zdrój, w godzinach:

Piątek (7.05.2021) 16:00 -21:30

Sobota (8.05.2021) 5:00 – 6:30

3. Depozyty zwiezione z punktu odżywczego  Karłów), będzie można odbierać w Kudowie-Zdrój w Biurze Zawodów w godzinach: 18:00 – 21:15 w dn. 8.05.2021 r.

Regulamin DEPOZYTÓW/PRZEPAKÓW:

 1. Na trasie SOLO 75,4 km można przygotować depozyt – rzeczy, które potrzebne będą zawodnikowi na podanym etapie zawodów.
 2. Worki na depozyty zostaną wydane w Biurze Zawodów podczas rejestracji.
 3. Pojemność worków to 60l.
 4. Limit depozytu wynosi 3 kg na osobę.
 5. Pamiętaj, aby nie oddawać depozytu bez oznaczenia go swoim numerem startowym.
 6. Depozyty zwiezione z punktu odżywczego ( Karłów), będzie można odbierać w Kudowie-Zdrój w Biurze Zawodów w godzinach: 18:00 – 21:15 w dn. 08.05.2021 r.
 7. Wydanie depozytu następuje wyłącznie za okazaniem numeru startowego lub dowodu osobistego.
 8. Depozyty nie odebrane do końca trwania imprezy będą utylizowane.
 9. Depozyty nie będą wysyłane drogą pocztową.
 10. Prosimy nie umieszczać w depozytach rzeczy kosztownych, dokumentów,itp.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie depozytu.
 12. Zabronione jest umieszczanie w workach pojemników szklanych oraz puszek z napojami.

§ 8. ŚWIADCZENIA

W ramach Opłaty startowej Organizator zapewnia:

  • start w Zawodach Biegu oraz obsługę trasy;
  • pakiet startowy z dodatkowymi pamiątkami;
  • koszulkę okolicznościową (za dodatkową opłatą + 60 zł – w rozmiarze określonym podczas zapisywania);
  • dostęp do toalet przed i po starcie w Zawodach Biegu;
  • numery startowe;
  • mapę tras;
  • oznakowanie tras w terenie;
  • napoje i wyżywienie na trasie biegu;
  • ciepły posiłek po Zawodach Biegu;
  • zabezpieczenie medyczne oraz GOPR;
  • obsługę sędziowską;
  • statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe dla najlepszych; okolicznościowe pamiątki dla najszybszych w swoich kategoriach wiekowych ( top 3, wyłącznie do odbioru osobistego w trakcie pracy biura imprezy )
  • atrakcje programowe po Zawodach;
  • punkty w klasyfikacji ITRA
  •  inne świadczenia zależne od Organizatora.

  Wszyscy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowe medale.

Wszyscy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowe medale.

      2. Nie gwarantujemy otrzymania pełnych pakietów startowych przez osoby zapisujące się na Zawody po 28 lutego 2021 r.

§ 9. KLASYFIKACJE 

Bieg pozbawiony jest rywalizacji sportowej, uzyskany czas jest jedynie sprawdzeniem swoich możliwości oraz poziomu przygotowania. Każdy zgłoszony uczestnik po pokonaniu trasy otrzymuje pamiątkowy medal. 

Poniższe klasyfikacje będą przedstawione jedynie do celów porównawczych i poglądowych. Nie przewidujemy nagród dla najlepszych Uczestników ale rozdamy okolicznościowe upominki dla pierwszych trzech osób w każdej kategorii wiekowej (upominki będą do odebrania wyłącznie w biurze biegu po godz. 21:00 w sobotę oraz w niedzielę  po godzinach zamknięcia poszczególnych tras w niedzielę)  

 1. W zawodach Sztafeta Górska dla biegu SOLO, O-Błędny Maraton, Półmaraton Błędnych Skał oraz Kudowska Dziesiątka przeprowadzona zostanie klasyfikacja:
 • OPEN (bez podziału na płeć) – miejsca 1- 6
 • OPEN KOBIET – miejsca 1-3

oraz klasyfikacje w kategoriach wiekowych:

 • K [kobiety]-20, M [mężczyźni]- 20 (roczniki 1992 – i młodsi),
 • K-30, M-30 (roczniki 1991-1982),
 • K-40, M-40 (roczniki 1981-1972),
 • K-50, M-50 (roczniki 1971 -1962),
 • K-60, M-60 (rocznik 1961 i starsi),2.  W zawodach Sztafeta Górska dla biegu Sztafeta 3×25+ przeprowadzona zostanie klasyfikacja:
 • OPEN (bez podziału na płeć) – miejsca 1- 6
 • KOBIETY (zespół 3 kobiet w zespole) – miejsca 1-3
 • MIX (zespół mieszany) – miejsca 1-3

Na trasie Sztafeta 3×25+ nie będzie prowadzona klasyfikacja wiekowa.

2. Podstawa klasyfikacji: elektroniczny pomiar czasu liczony na podstawie czasu brutto, wykonywany za pomocą chipa przyczepionego do buta zawodnika. Chipy wydawane będą w biurze zawodów wraz z pakietem startowym. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Niezwłocznie po zakończeniu biegu należy zwrócić chip do biura zawodów. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie lub niezwrócenie chipa może spowodować dyskwalifikację.

ZASADY COVID-19

Podstawa klasyfikacji: elektroniczny pomiar czasu liczony na podstawie czasu netto, wykonywany za pomocą chipa przyczepionego do buta zawodnika.

Start interwałowy podczas którego zawodnicy wybiegać będą ze strefy STARTU indywidualnie w odstępach 10 sekundowych około. 10 sekundowych w godz. 6:00 – 7:00 w dn. 08.05.2021 oraz w godz. 6:00 – 10:00 9.05.2021 r.  ( każda z tras ma określony przedział czasu w którym uczestnik powinien wystartować).  Uczestnicy powinni dotrzeć na metę do godzin określonych na poszczególnych trasach.

 

3. Na trasie Sztafeta 3×25+ musi wystartować 3 różnych Zawodników Uczestników. Start kolejnego ZawodnikUczestnika z Zespołu (drugiego i trzeciego) może nastąpić dopiero po przybiegnięciu i dotknięciu poprzedniego Zawodnika Uczestnika. Zmiana następuje w wyznaczonej strefie zmian przy mecie każdego z etapów. W klasyfikacji generalnej liczy się czas dotarcia do mety w Kudowie-Zdroju trzeciego Zawodnika Uczestnika z Zespołu.

 1. Klasyfikacja Uczestników odbywa się na podstawie czasu brutto netto (liczonego od chwili strzału startera).

§ 10.  NAGRODY  

Bieg pozbawiony jest rywalizacji sportowej, uzyskany czas jest jedynie sprawdzeniem swoich możliwości oraz poziomu przygotowania. Każdy zgłoszony uczestnik po pokonaniu trasy otrzymuje pamiątkowy medal.

Ze względu na brak możliwości przeprowadzenia wydarzenia jako zawodów sportowych nie będą rozdawane nagrody dla najlepszych ( chyba że tuż przed imprezą zostanie opublikowane rozporządzenie pozwalające na rozgrywanie oficjalnych zawodów.

Nagrody jeśli nie zostaną rozdane w tym roku zasilą następną edycję Kudowskiego Festiwalu Biegowego 2022 lub na inne biegi organizowane przez Fundację Maratony Górskie.

 1. Bieg Sztafeta 3×25
  Klasyfikacja OPEN ( bez podziału na płeć)
 • miejsce 1 – nagroda finansowa 3000 zł/zespół, statuetka, dyplomy dla każdego członka Zespołu
 • miejsce 2 – nagroda finansowa 2000 zł/zespół, statuetka, dyplomy dla każdego członka Zespołu
 • miejsce 3 – nagroda finansowa 1000 zł/zespół, statuetka, dyplomy dla każdego członka Zespołu
 • miejsca 4-6 – dyplomy dla każdego członka Zespołu;

Klasyfikacja OPEN KOBIET:

 • miejsca 1-3 – nagrody rzeczowe, statuetka, dyplomy dla każdego członka Zespołu.

Klasyfikacja OPEN MIX:

 • miejsca 1-3 – nagrody rzeczowe, statuetka, dyplomy dla każdego członka Zespołu.2. Bieg Solo, O-Błędny Maraton, Półmaraton Błędnych Skał, Kudowska Dziesiątka
  Klasyfikacja OPEN ( bez podziału na płeć):
 • miejsce 1 – statuetka, dyplom, nagrody rzeczowe;
 • miejsca 2-6 – dyplom, nagrody rzeczowe.

Klasyfikacja OPEN KOBIET:

 • miejsce 1 – statuetka, dyplom, nagrody rzeczowe;
 • miejsca 2-3 – dyplom, nagrody rzeczowe.

Kategorie wiekowe:

 • miejsca 1-3 – dyplomy i drobne upominki.

2. Podczas zakończenia Zawodów zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody spośród osób startujących w biegu.

3 Losowanie zostanie przeprowadzone przez osoby wyznaczone przez Organizatora.

4. Nagrody mogą się dublować.

 

 • Warunkiem otrzymania nagród jest osobisty udział w ceremonii dekoracji – w przeciwnym przypadku nagrody przepadają i nie będą wręczone.

 

ZASADY COVID – 19

W ceremonii dekoracji uczestniczyć będą mogli jedynie zawodnicy sklasyfikowani jako zwycięzcy w danych kategoriach – bez możliwości uczestniczenia w niej znajomych, przyjaciół, rodzin etc.

5. Jeśli kwota nagród finansowych na osobę przekracza 750 zł Organizator, odliczy kwotę pieniężną w wysokości 10% wartości danej nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych w Zawodach, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wypłata tej kwoty zostanie dokonana przez Organizatora na konto właściwego Urzędu Skarbowego.

6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

 

§ 11. OCHRONA PRZYRODY 

 1. Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody ujętych m.in. w regulaminie Parku Narodowego Gór Stołowych, a w szczególności zabrania się:
  • zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy należy zabrać ze sobą z trasy biegu i wyrzucić do pojemników w strefie START/META)

  • zbaczania z trasy Biegu,

  • zakłócania ciszy.

  1. Zawodnicy łamiący te zasady będą zdyskwalifikowani.

  2. Ze względu na ograniczanie zużycia plastiku, na bufetach nie będzie kubeczków jednorazowych, a posiłki po biegu będą wydawane do pojemników zawodników. Każdy zawodnik powinien posiadać własne naczynie i własne sztućce. Będzie można nabyć  je także w sklepiku w Biurze Zawodów.

  3. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów oraz ich sponsorów / partnerów. Związane jest to z promocją i realizacją zawodów.

  4. Uczestnicy IV Międzynarodowej sztafety Górskiej  wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Zawodów zamieszczonych na stronie Zawodów, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu organizatora i jego partnerów.

  5. Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Fundacja Maratony Górskie z siedzibą pod adresem ul. Wrzosowa 11, 57-350 Kudowa Zdrój, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Zawodów, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji numer telefonu.

  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Zawodów

§ 12. DANE I OCHRONA WIZERUNKU 

 1. Wszyscy uczestnicy startując w Zawodach Biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów oraz ich sponsorów / partnerów. Związane jest to z promocją i realizacją Zawodów Biegu.
 2. Uczestnicy IV Międzynarodowej Sztafety Górskiej  wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Zawodów Biegu zamieszczonych na stronie Zawodów Biegu , w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu organizatora i jego partnerów.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Zawodach Biegu  jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Fundacja Maratony Górskie z siedzibą pod adresem ul. Wrzosowa 11, 57-350 Kudowa Zdrój, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Zawodów Biegu , w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji numer telefonu.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Zawodów Biegu.

§ 13. REKLAMACJE

 1. Uczestnik może złożyć reklamację, jeżeli Zawody  Bieg odbywają się niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres:  Fundacja Maratony Górskie, ul. Wrzosowa 11, 57-350 Kudowa Zdrój lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail:  biuro@maratonygorskie.pl.
 3. Do tak złożonej reklamacji Organizator ustosunkuje się w przeciągu 14 dni.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail, chyba, że Uczestnik zgłosi chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową.

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Podczas biegu wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek/bluz/kurtek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 2. Po zakończeniu biegu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję Uczestnik musi się poddać pod groźbą dyskwalifikacji.
 3. „Sztafeta Górska” jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
 4. Nieodebrane pakiety startowe nie będą wysyłane. Zamówione i nieodebranie koszulki mogą być wysłane pocztą polską za dodatkową opłatą w wysokości 25 zł. Opłata musi być wniesiona najpóźniej 2 dni po zawodach. Prośbę o wysłanie koszulki należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do 07.05.2021.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
 6. Organizator zabrania startu w zawodach w towarzystwie zwierząt.
 7. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Dyrektorowi Międzynarodowej Sztafety Górskiej.
 8. Zawodnicy  Uczestnicy mogą zostać zdyskwalifikowani lub ukarani czasowo ( 10 min. za każde przewinienie), w każdym momencie zawodów, za następujące działania: 
  • Skracanie wyznaczonej trasy;
  • Niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego;
  • Nieposiadanie obowiązkowego wyposażenia;
  • Wyrzucanie śmieci na trasę zawodów;
  • Korzystanie z zewnętrznego wsparcia (tj. supportu)  na trasie oraz w strefie bufetowej. Pomoc zorganizowana jest możliwa poza strefą punktu lecz nie w dalszej odległości jak 100 m od niej.
  • Bieganie z osobami, które nie są zarejestrowanymi na dany bieg zawodnikami.
  • Oszustwa (używanie transportu, zamiennych biegaczy i inne).
  • Nienoszenie numeru startowego we właściwym miejscu.
  • Kontynuowanie biegu po zakończonym limicie czasu.
  • Doping lub używanie zakazanych środków.
  • Niesportowe zachowanie.
  • Brak maseczki w wyznaczonych strefach ( strefa startu i mety, punkty odżywcze)

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów. O każdych zmianach będzie zamieszczona informacja na Stronie internetowej, na Forum lub informacja taka może zostać przesłana drogą e-mailową do Uczestników. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 2 dniach od ich ogłoszenia. Zmiany wprowadzone w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Zawodów przed wprowadzeniem zmian.

10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu zawodów jeśli zachodzi sytuacja niebezpieczna dla zdrowia lub życia uczestników lub zostanie nałożony zakaz organizacji przez instytucje państwowe. Jeśli zawody zostaną przełożone na inny termin świadczenia dla uczestnika mogą być zmienione lub ograniczone ze względu na zwiększenie kosztów organizacji imprezy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania zawodów jeżeli uzna, że dalsze kontynuowanie zagraża zdrowiu lub życiu organizatorów lub uczestników. Może o tym także zdecydować na podstawie orzeczenia innych jednostek m.in. Policji, Straży Pożarnej, Parku Narodowego, zabezpieczenia medycznego, GOPR lub innych jednostek samorządowych. W przypadku odwołania zawodów minimum na trzy dni przed imprezą – wpisowe nie będzie zwracane.

12. Pytania dotyczące Regulaminu oraz samych Zawodów należy kierować e-mailowo na adres biuro@maratonygorskie.pl lub telefonicznie +48 513 423 887

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego lub Republiki Czeskiej (w zależności od fragmentu Trasy).

14. Regulamin obowiązuje od dnia  13 października 2020 roku.