Regulamin

REGULAMIN – Sztafeta Górska 2019

§ 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin – niniejszy Regulamin.
2. Zawody – wydarzenie o nazwie „Sztafeta Górska”, na którym będą rozgrywane dwa biegi o dystansie ok. 73,3 km:
1) Sztafeta 3x 20+ km – trasa podzielona na 3 różne etapy, Zespoły 3-osobowe.
2) Solo – dystans około 73,3 km, start indywidualny.
3. Data: 13 kwietnia 2019 (sobota).

4. Organizatorzy:
Fundacja MARATONY GÓRSKIE

ul. Wrzosowa 11
57-350 Kudowa-Zdrój
tel.  +48 513 423 887
e-mail:  biuro@maratonygorskie.pl
www.maratonygorskie.pl

Eksploris Piotr Hercog

Załoga Górska

5. Opłata startowa – opłata stanowiąca koszt wzięcia udziału w Zawodach. Jej uiszczenie stanowi niezbędny warunek ważności dokonanego Zgłoszenia.
6. Uczestnik / Zawodnik – osoba pełnoletnia (w dniu Zawodów musi mieć ukończone 18 lat), która prawidłowo wypełniła formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie Zawodów pod adresem www.sztafetagorska.pl (formularz zostanie udostępniony 1 października 2018) lub dokonała osobistego zgłoszenia w biurze Zawodów (podczas rejestracji przed startem – o ile pozostaną miejsca), uiściła Opłatę startową przed startem danej edycji Zawodów w wysokości zgodnej z Regulaminem i złożyła czytelny podpis na stosownym oświadczeniu przed startem Zawodów.
7. Zespół – trzech Zawodników startujących w biegu Sztafeta pod wspólną nazwą podaną podczas rejestracji. Każdemu Zespołowi zostaje nadany indywidualny numer startowy, który otrzymuje każdy z Uczestników.
8. Start:  Park Zdrojowy w Kudowie-Zdroju – Teatr pod Blachą, 13 kwietnia 2019 (sobota), godz. 6:30.
9. Meta:  Park Zdrojowy w Kudowie-Zdroju – Teatr pod Blachą.
10. Baza/Biuro Zawodów:  Pijalnia Wód Leczniczych w Kudowie Zdroju (ul. Zdrojowa 43A, 57-350 Kudowa Zdrój), czynne w piątek 12.04.2019 r. w godz. 16.00 – 22.30, w sobotę 13.04.2019 r. w godz. 5.00 – 6.15 i 17.00 – 19.00.
11. Pytania dotyczące Regulaminu oraz Zawodów należy kierować
e-mailowo na adres  biuro@maratonygorskie.pl
lub telefonicznie  +48 513 423 887 .
12. Udział w Zawodach jest dobrowolny i płatny.
13. Nie zaleca się brania udziału w Zawodach osobom, którym stan zdrowia nie pozwala na intensywny wysiłek fizyczny, przy czym to Uczestnik jest odpowiedzialny za ocenę swoich możliwości fizycznych i stanu zdrowia.

§ 2.  TRASA

1. Trasa prowadzi szlakami turystycznymi polskich i czeskich Gór Stołowych. Jest wymagająca technicznie, z dużymi przewyższeniami i przeszkodami terenowymi w postaci skał i stromych zakrętów. Może występować śnieg i zalodzenie.
2. Trasa oznakowana będzie taśmami Organizatora oraz kredą zmywalną, w miejscach skrętów będą zawieszone strzałki kierunkowe. W niektórych punktach będą stać sędziowie.
3. Na trasie przewidziane są punkty odżywcze (bufety). Będą w nich dostępne: woda, napój izotoniczny, drobne przekąski.
4. Uczestnik, który dobiegnie do punktu kontrolnego po limicie czasowym nie zostanie sklasyfikowany w biegu. Taki Uczestnik powinien przerwać bieg, zdjąć numer startowy i podporządkować się poleceniom obsługi.

§ 3. BIEGI

I. Bieg Sztafeta 3×20+

1. Etapy, przewyższenia, limity
Sztafeta 3×20+  –  klasyczna sztafeta, trasa jest podzielona na 3 różne etapy:
1) Etap 1 (E1) – dystans 28,7 km (Kudowa-Zdrój – Hvezda), przewyższenia +1460m/-1150m
Limit czasu ukończenia etapu wynosi 5:30 godzin od startu.
Na trasie przewidziano 2 punkty odżywcze.
2) Etap 2 (E2) – dystans 21,7 km (Hvezda – Karłów), przewyższenia +1000m/-945m
Limit czasu ukończenia etapu wynosi 9:45 godzin od startu pierwszego Zawodnika z Zespołu.
Na trasie przewidziano 1 punkt odżywczy.
3) Etap 3 (E3) – dystans 22,9 km (Karłów – Kudowa-Zdrój), przewyższenia +540m/-903m
Limit czasu ukończenia etapu wynosi 14 godzin od startu pierwszego Zawodnika z Zespołu.
Na trasie przewidziano 1 punkt odżywczy.

Dopiero po przebyciu Etapu 1 przez pierwszego Zawodnika, drugi zawodnik z Zespołu może ruszyć na Etap 2 itd. W klasyfikacji generalnej liczy się czas dotarcia do mety w Kudowie-Zdroju trzeciego Zawodnika z Zespołu.

2. Punkty kontrolne, bufety, strefy zmian
Na trasie znajdować się będą 2 strefy zmian oraz 4 punkty kontrolne, połączone z punktami odżywczymi (bufetami), na których obowiązują limity czasu uprawniające do kontynuowania biegu:

Etap 1
Bufet A – ok. 9,8 km – Błędne Skały – 2 godz. 15 min. (do godz. 8:45)
Bufet B – ok. 16,2 km – Nad U Zabiteho – 3 godz.15min. (do godz. 09:45)
Strefa zmian 1 (Z1) – ok. 28,7 km – Hvezda – 5 godz.30min  (do godz. 12:00)

Etap 2
Bufet B – ok. 41,7 km – Nad U Zabiteho – 8 godz.  (do godz. 14:30)
Strefa zmian 2 (Z2) – ok. 50,4 km – Karłów, Ośrodek PNGS – 9 godz.45min (do godz. 16:15)

Etap 3
Bufet A – ok. 64,0 km – Błędne Skały – 12 godz.30min (do godz. 19:00)
Meta – Kudowa-Zdrój – 14 godz. (do godz. 20:30)

Start kolejnego Zawodnika z Zespołu (drugiego i trzeciego) może nastąpić dopiero po przybiegnięciu i dotknięciu poprzedniego Zawodnika. Zmiana następuje w wyznaczonej strefie zmian przy mecie każdego z etapów.

Na mecie każdego z etapów dla Zawodników będą dostępne napoje i drobne przekąski.

3. Transport
Na strefę zmian  Z1- Hvezda  i strefę zmian  Z2- Karłów oraz z powrotem do bazy zawodów  zawodnicy mogą dojechać samodzielnie lub transportem Organizatora, który można zamówić podczas rejestracji na bieg – opcja dodatkowo płatna.

II. Bieg Solo

1. Dystans – ok. 73,3 km.
2. Limit czasu ukończenia biegu – 14 godz.
3. Przewyższenia: +3000/-3000 m.
4. Punkty kontrolne, bufety i limity*
Na trasie znajdować się będzie 6 punktów kontrolnych, połączonych z punktami odżywczymi (bufetami), na których obowiązuje limit czasu uprawniający do kontynuowania biegu:

1) ok. 9,8 km – bufet A – Błędne Skały – 2 godz. 15 min. (do godz. 8:45)
2) ok. 16,2 km – bufet B – Nad U Zabiteho – 3 godz. 15min (do godz. 09:45)
3) ok. 28,7 km – bufet Z1 (strefa zmian dla Sztafety 3x 20+) – Hvezda – 5 godz.30min (do godz. 12:00)
4) ok. 41,7 km – bufet B – Nad U Zabiteho – 8 godz.  (do godz. 14:30)
5) ok. 50,4 km – bufet Z2 – Karłów (strefa zmian dla Sztafety 3x 20+) – Ośrodek PNGS – 9 godz.45min (do godz. 16:15)
6) ok. 64,0 km – bufet A – Błędne Skały 12 godz.30min (do godz. 19:00)

Meta – Kudowa-Zdrój – 14 godzin (do godz. 20:30)

*Limit czasu jest wymagający – średnia minimalna dająca możliwość zmieszczenia się w limicie to 5,64 km/h.

§ 4. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE I ZALECANE

1. Uczestnicy muszą posiadać przy sobie przez cały czas trwania Zawodów:
• numer startowy + chip
• dowód osobisty lub paszport (trasa prowadzi przez Republikę Czeską)
• włączony telefon z działającym roamingiem
• kubek lub bidon min. 0,5 l*
• chustę lub czapeczkę
• folię NRC
Zawodnik pozostający na trasie Zawodów po godzinie 18:00 obowiązkowo musi posiadać ze sobą czołówkę.

*Na bufetach nie będzie kubeczków jednorazowych i nie będzie butelek plastikowych.

2. Wyposażenie zalecane:
• kurtka przeciwwietrzna
• żywność min. 300 kcal

• czołówka*

*Obowiązkowa po godzinie 18:00

3. Za brak któregokolwiek z elementów obowiązkowego wyposażenia może zostać nałożona na Uczestnika kara czasowa (10 min za każdą z wymienionych rzeczy), a za brak numeru startowego lub chipa – dyskwalifikacja.
4. Weryfikacja posiadania obowiązkowego wyposażenia może odbywać się wyrywkowo przed, w trakcie lub na mecie Zawodów.

§ 5. ZGŁOSZENIA I OPŁATY

1. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w Zawodach, w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz w zgodzie z niniejszym Regulaminem.
2. Aby dokonać Zgłoszenia Uczestnik musi zaakceptować Regulamin oraz zaznaczyć wymagane zgody.
3. Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 1.10.2018 od godziny 9:00
4. Limit startujących wynosi 250 Uczestników dla biegu Solo i 250 zespołów dla biegu Sztafeta 3×20+, w tym po 10 miejsc do dyspozycji Organizatora (zaproszeni goście). Jeżeli jeden z biegów nie osiągnie limitu 250 startujących Organizator może zwiększyć limit na drugim biegu. Liczone jest wyłącznie ważne Zgłoszenie potwierdzone Opłatą startową uiszczoną na konto wskazane w Regulaminie.
5. W biegu Sztafeta jeden Uczestnik może znaleźć się w składzie maksymalnie jednego Zespołu
6. Każdy Uczestnik po przybyciu na Zawody winien zgłosić się do biura Zawodów i dokonać potwierdzenia startu (osobiście z dowodem tożsamości). Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest chwilą przystąpienia do Zawodów.
 Za ZGŁOSZENIE uważane jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie zawodów i wpłacenie opłaty startowej.
7. Uczestnicy biegu Sztafeta zgłaszają się całym Zespołem. Zgłoszenia pojedyncze na bieg Sztafeta nie będą rozpatrywane.

8. Opłaty startowe:

1) Bieg Sztafeta 3×20+
Opłata startowa w zależności od daty wpłaty na nasze konto wynosi:
–  360 zł/Zespół (120 zł/os)  – wniesiona w terminie  1.10.2018 do 30.11.2018 roku (+ 50 zł/szt. – koszulka techniczna);
–  420 zł/Zespół (140 zł/os)  – wniesiona w terminie  1.12.2018 do 15.03.2019 roku (+ 50 zł/szt. – koszulka techniczna);
–  480 zł/Zespół (160 zł/os)  – wniesiona po  15.03.2019 roku (bez gwarancji pełnych świadczeń).
Koszt transportu (dla chętnych):
• Przejazd Kudowa – Hvezda – 15 zł/ os
• Przejazd Hvezda – Kudowa – 15 zł/ os
• Przejazd Kudowa – Karłów – 15 zł/ os
• Przejazd Karłów – Kudowa – 15 zł/ os

2) Bieg Solo
Opłata startowa w zależności od daty wpłaty na nasze konto wynosi:
– 160 zł – wniesiona w terminie  1.10.2018 do 30.11.2018 roku + 50 zł (koszulka techniczna);
– 190 zł – wniesiona w terminie  1.12.2018 do 15.03.2019 roku + 50 zł (koszulka techniczna);
– 210 zł – wniesiona po 15.03.2019 roku  (bez gwarancji pełnych świadczeń).

9. Opłatę startową należy wpłacać poprzez system płatności ONLINE lub na konto*:

Fundacja MARATONY GÓRSKIE
ul. Wrzosowa 11
57-350 Kudowa-Zdrój
Tel. +48 513 423 887
mBank 46 1140 2004 0000 3202 7717 9362
IBAN: PL46 1140 2004 0000 3202 7717 9362
S
WIFT:BREXPLPWMBK

*W przypadku wpłaty na konto, w tytule wpłaty należy podać kod otrzymany podczas rejestracji.

10. Oryginał dowodu Opłaty startowej należy zachować do wglądu podczas rejestracji w Biurze Zawodów.
11. Za datę dokonania Opłaty startowej uważa się datę zaksięgowania pełnej kwoty stanowiącej Opłatę startową, na koncie Organizatora.
12. Opłata jest nieważna, jeżeli Uczestnik nie zostanie zarejestrowany poprzez formularz zgłoszeniowy, jeżeli Opłata została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc. W takiej sytuacji Opłata zostanie zwrócona, na konto z którego została dokonana.
13. Formularz zgłoszeniowy będzie zatrzymany po osiągnięciu limitu osób potwierdzonych prawidłowym zgłoszeniem wraz z potwierdzoną prawidłową wpłatą.
14. Zwrot Opłaty startowej jest możliwy jedynie w szczególnych sytuacjach, w których przyczyną nie wzięcia udziału w Zawodach są okoliczności niezależne od Uczestnika. W zależności od terminu rezygnacji wysokość zwrotu będzie różna. Ze zwracanej Opłaty, potrącane będzie:
– do  10.01.2019 – 30% wniesionej opłaty;
– od 11.01.2019 do  10.03.2019 – 50% wniesionej opłaty;
– po 10.03 2019 wniesiona Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
15. Do 20.03.2019  jest możliwe przeniesienie opłaty startowej na innego zawodnika (bieg Solo) lub inny Zespół (bieg Sztafeta 3×20+), przy czym pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 25 zł.  
Po  20.03.2019 r. wniesiona opłata startowa nie podlega przeniesieniu na innego Zawodnika lub Zespół.
16. Do 12.04.2019 dopuszcza się zmianę max. 2 Zawodników z Zespołu (bieg Sztafeta 3x 20+), przy czym niedopuszczalna jest w takim przypadku zmiana nazwy Zespołu.
17. Skrócenie, zmiana przebiegu trasy lub Zawodów oraz odwołanie trasy lub Zawodów w czasie ich trwania, nie stanowi podstawy do zwrotu Opłaty startowej.
18. W przypadku odwołania Zawodów przed ich rozpoczęciem Uczestnikom przysługuje zwrot Opłaty startowej.
19. Pakiety startowe nie będą wysyłane.
20. Osoby, które wykupiły koszulkę mogą ją odebrać do dnia 13.04.2019 r. osobiście lub poprzez osobę trzecią (za okazaniem pisemnego upoważnienia). Możliwa jest wysyłka zamówionej koszulki, za dodatkową opłatą w wysokości 25 zł. Prośbę o wysłanie koszulki należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do 5.04.2019 r. Po tym terminie koszulki nie będą wysyłane.

§ 6. ŚWIADCZENIA

1. W ramach Opłaty startowej Organizator zapewnia:
• start w Zawodach oraz obsługę trasy;
• koszulkę okolicznościową (za dodatkową opłatą + 50 zł – w rozmiarze określonym podczas zapisywania);
• dostęp do węzłów sanitarnych przed i po starcie w Zawodach;
• numery startowe;
• napoje i wyżywienie na trasie biegu;
• posiłek po Zawodach;
• zabezpieczenie medyczne;
• obsługę sędziowską;
• statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe dla najlepszych;
• atrakcje programowe po Zawodach;
• inne świadczenia zależne od Organizatora.
2. Dodatkowo, wszyscy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowe medale.
3. Nie gwarantujemy otrzymania pełnych pakietów startowych przez osoby zapisujące się na Zawody po 15 marca 2019 r.
4. Pakiety startowe dla Zawodników biegu Sztafeta będą wydawane pod warunkiem zgłoszenia się w biurze Zawodów całego Zespołu jednocześnie. Nie będą wydawane Uczestnikom pojedynczo

§ 7. KLASYFIKACJE

1. W zawodach Sztafeta Górska dla biegu SOLO przeprowadzona zostanie klasyfikacja:
OPEN (bez podziału na płeć) – miejsca 1- 6
OPEN KOBIET – miejsca 1-3
oraz klasyfikacje w kategoriach wiekowych:
• K [kobiety]-20, M [mężczyźni]- 20 (roczniki 1990 – 2000),
• K-30, M-30 (roczniki 1989-1980),
• K-40, M-40 (roczniki 1979-1970),
• K-50, M-50 (roczniki 1969-1960),
• K-60, M-60 (rocznik 1959 i starsi),

2. W zawodach Sztafeta Górska dla biegu Sztafeta 3×20+ przeprowadzona zostanie klasyfikacja:
OPEN (bez podziału na płeć) – miejsca 1- 6
KOBIETY (zespół 3 kobiet w zespole) – miejsca 1-3
MIX (zespół mieszany) – miejsca 1-3

3. Na trasie Sztafeta 3×20+ nie będzie prowadzona klasyfikacja wiekowa.
4. Na trasie Sztafeta 3×20+ musi wystartować 3 różnych Zawodników. Start kolejnego Zawodnika z Zespołu (drugiego i trzeciego) może nastąpić dopiero po przybiegnięciu i dotknięciu poprzedniego Zawodnika. Zmiana następuje w wyznaczonej strefie zmian przy mecie każdego z etapów. W klasyfikacji generalnej liczy się czas dotarcia do mety w Kudowie-Zdroju trzeciego Zawodnika z Zespołu.
5. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa przyczepionego do buta Uczestnika.
6. Chipy wydawane będą w biurze Zawodów wraz z pakietem startowym oraz instrukcją mocowania chipa.
7. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się Uczestnika w danym punkcie.
8. Niezwłocznie po zakończeniu biegu należy zwrócić chip do biura zawodów.
9. Brak odczytu pojawienia się Uczestnika na danym punkcie lub niezwrócenie chipa może spowodować dyskwalifikację.
10. Klasyfikacja Uczestników odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera).

§ 8. NAGRODY

1. Bieg Sztafeta 3×20+
1) Klasyfikacja OPEN
• miejsce 1 – nagroda finansowa 4000 zł/zespół, statuetka, dyplomy dla każdego członka Zespołu;
• miejsca 2-3 – nagrody rzeczowe, statuetka, dyplomy dla każdego członka Zespołu;
• miejsca 4-6 – dyplomy dla każdego członka Zespołu;
2) Klasyfikacja OPEN KOBIET:
• miejsca 1-3 – nagrody rzeczowe, statuetka, dyplomy dla każdego członka Zespołu.
3) Klasyfikacja OPEN MIX:
• miejsca 1-3 – nagrody rzeczowe, statuetka, dyplomy dla każdego członka Zespołu.

2. Bieg Solo
1) Klasyfikacja OPEN:
• miejsce 1 – statuetka, dyplom, nagrody rzeczowe;
• miejsca 2-6 – dyplom, nagrody rzeczowe.

2) Klasyfikacja OPEN KOBIET:
• miejsce 1 – statuetka, dyplom, nagrody rzeczowe;
• miejsca 2-3 – dyplom, nagrody rzeczowe.

3) Kategorie wiekowe:
• miejsca 1-3 – dyplomy i drobne upominki.

3. Podczas zakończenia Zawodów zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody spośród osób startujących w biegu. Losowanie zostanie przeprowadzone przez osoby wyznaczone przez Organizatora.
4. Nagrody mogą się dublować.
5. Warunkiem otrzymania nagród jest osobisty udział w ceremonii dekoracji – w przeciwnym przypadku nagrody przepadają i nie będą wręczone.
6. Jeśli kwota nagród finansowych na osobę przekroczy 750 zł Organizator, odliczy kwotę pieniężną w wysokości 10% wartości danej nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych w Zawodach, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wypłata tej kwoty zostanie dokonana przez Organizatora na konto właściwego Urzędu Skarbowego.
7. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

§ 9. BEZPIECZEŃSTWO

1. Limit czasu ukończenia Zawodów wynosi 14 godzin. Osoby, które w określonym czasie nie dotrą do punktów pośrednich i mety nie będą klasyfikowane i będą zobowiązane do zejścia z trasy powiadamiając o tym Organizatora (patrz zakładka TRASA).
2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. W sytuacjach nadzwyczaj niesprzyjającej pogody lub w razie znacznego pogorszenia się warunków, trasa może zostać skrócona. Jednocześnie, Uczestnicy proszeni są o dokonywanie samodzielnej oceny sytuacji panującej w górach i o odpowiednie reagowanie w razie pogorszenia się pogody.
3. Uczestnicy są zobligowani cały czas posiadać przy sobie obowiązkowe wyposażenie (patrz punkt OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE)
4. Uczestnicy proszeni są o stosowanie się do poleceń obsługi oraz w razie konieczności do stosowania poleceń wydawanych przez osoby prowadzące akcję ratowniczą.
5. W przypadkach przewidzianych przez przepisy polskie oraz prawo Republiki Czeskiej Uczestnicy mogą zostać obciążeni kosztami akcji ratowniczej, np. w przypadku niezastosowania się do poleceń ratowników.

§ 10. WSPARCIE ZEWNĘTRZNE, WYPOSAŻENIE DODATKOWE

1. Zewnętrzne wsparcie (rodziny, przyjaciele, trenerzy, itp.) dozwolone jest jedynie w punktach odżywczych.
2. Jedzenie i picie na punktach odżywczych przeznaczone jest wyłącznie dla zawodników, a nie dla osób wspierających.
3. Osoby wspierające nie mogą towarzyszyć w biegu zawodnikowi.
4. Zewnętrzna pomoc poza punktami od trenerów, lekarzy i personelu medycznego jest zabroniona.
5. Ze względu możliwe szybkie tempo pokonywania poszczególnych etapów przez uczestników Sztafety 3x 20+ zabrania się biegu z psami.

§ 11. OCHRONA PRZYRODY

1. Na całej trasie biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody ujętych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz m.in. w regulaminie Parku Narodowego Gór Stołowych, a w szczególności zabrania się:
• zaśmiecania terenu (np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać w oznaczonej strefie bufetów),
• zbaczania z trasy Zawodów,
• zakłócania ciszy.
2. Uczestnicy łamiący ww. zasady zostaną zdyskwalifikowani.

§ 12. REKLAMACJE

1. Uczestnik może złożyć reklamację, jeżeli Zawody odbywają się niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres:  Fundacja Maratony Górskie, ul. Wrzosowa 11, 57-350 Kudowa Zdrój lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail:  biuro@maratonygorskie.pl.
3. Do tak złożonej reklamacji Organizator ustosunkuje się w przeciągu 14 dni.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail, chyba, że Uczestnik zgłosi chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową.

§ 13. DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU

1. Uczestnik przed przystąpieniem do Zawodów zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Wyrażenie zgody jest konieczne do przystąpienia do Zawodów.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z Zawodami, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
3. Do swoich danych Uczestnik ma zawsze dostęp w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.
4. Uczestnicy przed przystąpieniem do Zawodów zostaną poproszeni o wyrażenie zgody na publikację ich wizerunku w relacjach z Zawodów zamieszczonych w Internecie, w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatora i jego partnerów.

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas biegu wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek/bluz/kurtek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
2. Po zakończeniu biegu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję Uczestnik musi się poddać pod groźbą dyskwalifikacji.
3. „Sztafeta Górska” jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych.
4. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
5. Nieodebrane pakiety startowe nie będą wysyłane.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów. O każdych zmianach będzie zamieszczona informacja na Stronie internetowej Zawodów lub informacja taka może zostać przesłana drogą e-mailową do Uczestników. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 2 dniach od ich ogłoszenia. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Zawodów przed wprowadzeniem zmian.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego lub Republiki Czeskiej (w zależności od fragmentu Trasy).
8. Regulamin obowiązuje od dnia 30 września 2018 roku.